Bez-swapowe Konta Islamskie

Nasze Rachunki Islamskie pozwalają Ci na swobodny handel, zgodny z Prawem Szariatu, co oznacza, że ​​możesz handlować bez ponoszenia kosztów finansowania nocnego. Od momentu jego otwarcia, rachunek islamski jest bezterminowo i całkowicie pozbawiony opłat za swapy. Rachunek ten przyznawany jest na podstawie przekonań religijnych i jest on dostępny dla wyznawców religii muzułmańskiej.

Warunki dotyczące rachunków islamskich:

  • Tylko konta Micro mogą być używane jako konta islamskie,
  • Należy przedstawić dowody potwierdzające wyznanie,
  • Posiadacze kont islamskich nie mogą jednocześnie otwierać kont innych niż islamskie,
  • Spółka zachowuje prawo do ograniczenia handlu, jeżeli pojawią się dowody manipulacji rynkowej

Aby otworzyć rachunek islamski, zarejestruj konto realne i wyślij Wniosek o Otwarcie Rachunku Islamskiego na adres [email protected]

Otwórz swój własny
Rachunek Transakcyjny już dziś!

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.86% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.Czytaj więcej