Wymagane Dokumenty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu NessFx jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości każdego Klienta. Dlatego też, każdy nasz Klient jest proszony o dostarczenie kompletu kopii ważnych dokumentów.

Abyśmy mogli zweryfikować Twój rachunek transakcyjny, zostaniesz uprzejmie poproszony o kopię trzech podstawowych dokumentów:

 • dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość,
 • dokumentu potwierdzającego Twój adres zamieszkania oraz
 • dokumentu potwierdzającego złożony przez Ciebie depozyt.

Pamiętaj, iż w razie potrzeby, NessFx ma prawo do tego, by poprosić Cię również o dostarczenie kopii dodatkowych dokumentów.

Dokument Potwierdzający Tożsamość

Dokumentem potwierdzającym tożsamość może być jedynie paszport lub dowód osobisty (prawo jazdy nie zostanie zaakceptowane).

 • Dokument musi być ważny
 • Kopia musi być w kolorze (czarno-białe dokumenty nie zostaną zaakceptowane)
 • Wszystkie informacje muszą być czytelne (dokumenty nieczytelne lub takie, na których cześć informacji zostanie zakryta, nie zostaną zaakceptowane)
 • Wszystkie krawędzie i rogi dokumentu musza być widoczne (kopie, na których dokumenty zostały przycięte nie zostaną zaakceptowane)

Dokument Potwierdzający Adres Zamieszkania

Dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania może być jedynie, nie starszy niż 6 miesięcy, rachunek za media (gaz, woda, energia, TV/Internet, telefon stacjonarny) lub wyciąg bankowy. Dokumenty generowane elektronicznie (tzw. wydruki komputerowe) nie są akceptowane, czyli możemy akceptować jedynie te dokumenty, które:

 • przychodzą na Twój adres zamieszkania za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
 • zostały pobrane bezpośrednio u usługodawcy (np. wyciąg bankowy wygenerowany w placówce bankowej)

Uwaga: Dokumenty wymienione poniżej NIE spełniają wymogów regulacyjnych i NIE mogą zostać użyte w celu potwierdzenia adresu zamieszkania.

 • Oświadczenie o adresie zameldowania
 • Potwierdzenie przelewu (nawet jeśli przelew został dokonany w celu opłaty danego rachunku)
 • Rachunki za telefony komórkowe
 • DRUK PRZELEWU (nawet, jeśli druk został wypełniony w celu dokonania opłaty danego rachunku)

Dokument Potwierdzający Depozyt

Rodzaj dokumentu potwierdzającego depozyt uzależniony jest od formy płatności, jaką wybierzesz.

Karta Kredytowa/Debetowa

Jeśli zdecydujesz się na dokonanie depozytu za pośrednictwem karty płatniczej, poprosimy Cię o dostarczenie kopii karty użytej na naszej platformie.

 • Kopia musi być w kolorze (czarno-białe kopie dokumentów nie zostaną zaakceptowane).
 • Powinieneś zakryć 12 pierwszych cyfr numeru Twojej karty
 • Na awersie dokumentu widoczne muszą być ostatnie 4 cyfry numeru karty, imię i nazwisko właściciela, termin ważności karty oraz logo banku.
 • Wszystkie krawędzie i rogi dokumentu musza być widoczne (kopie, na których dokumenty zostały przycięte nie zostaną zaakceptowane)
 • Na rewersie dokumentu zakryty powinien zostać kod CVV. Karta musi być podpisana przez właściciela.

Przelew Bankowy

Jeśli zdecydujesz się na dokonanie depozytu za pośrednictwem przelewu bankowego, poprosimy Cię o dostarczenie dokumentu potwierdzającego przelew środków z Twojego konta bankowego na Twój rachunek transakcyjny w NessFx. Takie potwierdzenie możesz pobrać ze swojej placówki bankowej lub wygenerować je samodzielnie po zalogowaniu się do swojego konta bankowego online. Na potwierdzeniu, muszą być widoczne następujące informacje:

Portfel Elektroniczny

Jeśli zdecydujesz się na dokonanie depozytu za pośrednictwem portfela elektronicznego (np. Neteller), poprosimy Cię o screenshot, pokazujący szczegóły tranzakcji. Screenshot powinien zawierać następujące informacje:

 • Logo Twojego banku
 • Twoje imię i nazwisko
 • Numer Twojego konta bankowego
 • Numer konta bankowego odbiorcy przelewu
 • Data transferu środków
 • Kwota i waluta przelewu
 • Logo dostawcy (np. Neteller)
 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój adres e-mail
 • Data transferu środków
 • Kwota i waluta przelewu

Otwórz swój własny
Rachunek Transakcyjny już dziś!

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.86% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.Czytaj więcej