Търговия с CFD метали онлайн с NessFx

Достъп до най-доходоносните метали, без физическа покупка на продукта!


Пари в брой (Cash)

  • Без дата на изтичане
  • най-често се използва при краткосрочна търговия

Фючърси (Futures)

  • фиксирана дата на изтичане
  • най-често се използва при дългосрочна търговия

Важно съобщение:

Моля, обърнете внимание, че суаповете се основават на пазарните лихвени проценти, които могат да варират от време на време и подлежат на промени в зависимост от ставките на ликвидността на вашите доставчиците. Суаповете се изчисляват по следната формула:

Размер на партидата x Суап точки x Стойност на точката

Тройните суапове се прилагат в петък.

Micro
АКАУНТ

Premium
АКАУНТ

Platinum
АКАУНТ

Символ Минимален Спред (точки) Минималнато колебание на цената Стойност от 1 лот Стойност на пипса на 1 лот Swap Rate (точки) Сетълмент
Купува Продава
XAGUSD 420 0.0001 5000 Troy Ounces 50 USD -33.8 -32.3 Cash
XAUUSD 48 0.01 100 Troy Ounces 1 USD -28.4 -13.4 Cash
XPDUSD 850 0.01 10 Troy Ounces 0.10 USD -30.23 -15.54 Cash
XPTUSD 700 0.01 5 Troy Ounces 0.05 USD -21.12 -16.27 Cash
Copper 70 0.0001 25000 Pounds 2.5 USD -10.9 -9.45 Cash
XAGUSD 340 0.0001 5000 Troy Ounces 50 USD -33.8 -32.3 Cash
XAUUSD 40 0.01 100 Troy Ounces 1 USD -28.4 -13.4 Cash
XPDUSD 850 0.01 10 Troy Ounces 0.10 USD -30.23 -15.54 Cash
XPTUSD 700 0.01 5 Troy Ounces 0.05 USD -21.12 -16.27 Cash
Copper 70 0.0001 25000 Pounds 2.5 USD -10.9 -9.45 Cash
XAGUSD 330 0.0001 5000 Troy Ounces 50 USD -33.8 -32.3 Cash
XAUUSD 40 0.01 100 Troy Ounces 1 USD -28.4 -13.4 Cash
XPDUSD 700 0.01 10 Troy Ounces 0.10 USD -30.23 -15.54 Cash
XPTUSD 600 0.01 5 Troy Ounces 0.05 USD -21.12 -16.27 Cash
Copper 65 0.0001 25000 Pounds 2.5 USD -10.9 -9.45 Cash